Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΙΜΙΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ MONΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙKE
Διακριτικός τίτλος: WALL POST
Διεύθυνση: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 104Α, 18546, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6936173873
e-mail: info@wallpost.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 58141100 Έκδοση έντυπων περιοδικών γενικού ενδιαφέροντος 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών 58142000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους 58143100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, έντυπης μορφής 58143200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής 58211000 Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που διαθέτονται συσκευασμένα 58212000 Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται (download) από το Internet 59111100 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών 59111200 Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο 59111300 Άλλες υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος 60101100 Υπηρεσίες ραδιοφωνικού προγραμματισμού και εκπομπών 60201100 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής σε απ' ευθείας σύνδεση, εκτός συνδρομητικών 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης 73121100 Πώληση διαφημιστικού χώρου στα έντυπα μέσα, με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 73121200 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων 58111200 Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου 85591907 Υπηρεσίες καθηγητή 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων 85101000 Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης 85201000 Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 85310000 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 85321000 Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 85411000 Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 85421000 Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 85591200 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT) 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 85591903 Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 58111300 Έκδοση έντυπων παιδικών βιβλίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 58141100 Έκδοση έντυπων περιοδικών γενικού ενδιαφέροντος check
2 59111300 Άλλες υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος  
3 85310000 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση  
4 58143100 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, έντυπης μορφής  
5 58143200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής μορφής  
6 58111200 Έκδοση έντυπων βιβλίων επαγγελματικού, τεχνικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου  
7 58111300 Έκδοση έντυπων παιδικών βιβλίων  
8 58211000 Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που διαθέτονται συσκευασμένα  
9 58212000 Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται (download) από το Internet  
10 58142000 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους  
11 73121200 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
12 73121300 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
13 73121100 Πώληση διαφημιστικού χώρου στα έντυπα μέσα, με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
14 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης  
15 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
16 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων  
17 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
18 85591903 Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού  
19 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
20 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
21 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών  
22 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική  
23 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων  
24 85591907 Υπηρεσίες καθηγητή  
25 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
26 85411000 Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
27 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών  
28 59111100 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών  
29 59111200 Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο  
30 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
31 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
32 85101000 Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης  
33 85201000 Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
34 60101100 Υπηρεσίες ραδιοφωνικού προγραμματισμού και εκπομπών  
35 85591200 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)  
36 85321000 Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
37 60201100 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής σε απ' ευθείας σύνδεση, εκτός συνδρομητικών  
38 85421000 Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
39 46492300 Χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121