Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: DELTAPI DIAGNOSTICS LTD Υποκατάστημα Ελλάδας
Διεύθυνση: ΚΑΝΑΡΗ 1, 18537, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104009894(ΛΟΓΙΣΤΗΣ)
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων 71201903 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ 26305001 Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας 46691950 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών για μετρήσεις, ελέγχους, δοκιμές, για τη ναυσιπλοΐα και άλλες χρήσεις - Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία - Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική - Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών - Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών .
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων check
2 26305001 Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας  
3 71201903 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ  
4 46691950 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων και συσκευών για μετρήσεις, ελέγχους, δοκιμές, για τη ναυσιπλοΐα και άλλες χρήσεις  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119