Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΣΑΚΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΣΑΚΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΟΚΑΑ Κ6-06, 12241,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τηλέφωνο: 6985575411
Ιστοσελίδα: www.sakkaltd.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
46321109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΙΓΩΝ 46321112 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 46321101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 46321102 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 46321113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ 46321114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΝΩΠΟΥ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 46321106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 46321116 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 46321115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΝΩΠΟΥ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΥΡΙΑ 46321110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΝΩΠΟΥ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ 46321117 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ, ΠΑΣΤΩΝ Η ΣΕ ΑΛΜΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ, ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΩΝ, ΝΩΠΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46321103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 46321104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ), ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΑ 46321105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ 46321107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ 46321108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 46321111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46321110 Χονδρικό εμπόριο κρέατος βοοειδών, νωπού ή απλής ψύξης check
2 46321101 Εξαγωγή εγχώριων κατεψυγμένων κρεάτων  
3 46321102 Εξαγωγή εγχώριων νωπών κρεάτων  
4 46321103 Χονδρικό εμπόριο άκρων ζώων  
5 46321104 Χονδρικό εμπόριο άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων (συμπεριλαμβανομένου του κρέατος κουνελιών), εκτός από βατραχοπόδαρα  
6 46321105 Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων εντοσθίων  
7 46321106 Χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών  
8 46321107 Χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος χοιροειδών  
9 46321108 Χονδρικό εμπόριο κουνελιών, νωπών ή κατεψυγμένων  
10 46321109 Χονδρικό εμπόριο κρέατος αιγών  
11 46321111 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, κατεψυγμένων  
12 46321112 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών, νωπών ή απλής ψύξης  
13 46321113 Χονδρικό εμπόριο κρέατος προβάτων, κατεψυγμένου  
14 46321114 Χονδρικό εμπόριο κρέατος προβάτων, νωπού ή απλής ψύξης  
15 46321115 Χονδρικό εμπόριο κρέατος χοιροειδών, νωπού ή απλής ψύξης  
16 46321116 Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων  
17 46321117 Χονδρικό εμπόριο σαλιγκαριών, νωπών, απλής ψύξης, κατεψυγμένων, αποξηραμένων, παστών ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια, βατραχοπόδαρων, νωπών, απλής ψύξης ή κατεψυγμένων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121