Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: E-ELECTROKINISI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: E-ELECTROKINISI ΜΟΝ. ΙΚΕ ή AC Public Supplies
Διεύθυνση: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 7, 18346, ΜΟΣΧΑΤΟ
Δήμος: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2165003019
e-mail: contact@e-electrokinisi.com
Ιστοσελίδα: https://e-electrokinisi.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 45190000 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 29100000 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35130000 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 35140000 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 45110000 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 45191100 Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων 45200000 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 45310000 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 45320000 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 46610000 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 50100000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 51100000 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 51210000 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων 53200000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 77111000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 77121000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών 77310000 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 77340000 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 46461100 Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 46491000 Χονδρικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων και μεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης, ειδών καλαθοπλεκτικής, ειδών από φελλό και άλλων ειδών οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 45190000 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων check
2 53200000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες  
3 51210000 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων  
4 51100000 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών  
5 35130000 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος  
6 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
7 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
8 35140000 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος  
9 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
10 77310000 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
11 77340000 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών  
12 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων  
13 50100000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών  
14 29100000 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων  
15 45320000 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  
16 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
17 45110000 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
18 45200000 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων  
19 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
20 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
21 77111000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
22 77121000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών  
23 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
24 46461100 Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων  
25 46610000 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών  
26 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
27 46491000 Χονδρικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων και μεταλλικών ειδών οικιακής χρήσης, ειδών καλαθοπλεκτικής, ειδών από φελλό και άλλων ειδών οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.  
28 45310000 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
29 45191100 Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121