Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PRIMETECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διακριτικός τίτλος: PRIMETECH IKE - Lab of PrimeTechnology
Διεύθυνση: ΤΖΑΒΕΛΑ 41, 18533, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΠΕΙΡΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2104114432
e-mail: SALES@primetech.gr
Ιστοσελίδα: https://primetech.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, υπηρεσίες οπτικού Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες Υπηρεσίες ασύρματων διαδικτυακών τηλεπικοινωνιών Υπηρεσίες τηλεφωνικών τηλεσυνεδριάσεων Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών) Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α. Λιανικό εμπόριο συστημάτων συναγερμού Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47413100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού check
2 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών  
3 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
4 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
5 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες  
6 47616103 Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
7 47788800 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
8 47545437 Λιανικό εμπόριο συστημάτων συναγερμού  
9 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
10 47788300 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, υπηρεσίες οπτικού  
11 47626300 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών  
12 61204000 Υπηρεσίες ασύρματων διαδικτυακών τηλεπικοινωνιών  
13 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
14 77331000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)  
15 85591300 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
16 61201000 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών  
17 61203000 Υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων μέσω ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων  
18 82191101 Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων  
19 61901005 Υπηρεσίες τηλεφωνικών τηλεσυνεδριάσεων  
20 61202000 Υπηρεσίες φορέα για ασύρματες τηλεπικοινωνίες  
21 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121