Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΟΜΙΛΟΣ TRIDENT HELLAS
Διεύθυνση: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 23, 18539, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2107259504
FAX: 2107217376
e-mail: demetrios.t@gotridentgroup.com
Νομική μορφή: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας 46191000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 80101000 Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας 80101900 Άλλες υπηρεσίες παροχής προστασίας 46421106 Χονδρικό εμπόριο αλεξίσφαιρων στολών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας check
2 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
3 80101900 Άλλες υπηρεσίες παροχής προστασίας  
4 46191000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών  
5 80101000 Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας  
6 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας  
7 46421106 Χονδρικό εμπόριο αλεξίσφαιρων στολών  
8 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121