Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΕΑ ΕΥΔΩΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΝΕΑ ΕΥΔΩΡΑ Α.Ε
Διεύθυνση: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 11, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104121368
e-mail: neaeudora.ae@gmail.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων 46191004 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού 55100000 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 56301013 Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 79121101 Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό 79901000 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 93110000 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 93291102 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών 93291104 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη check
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
4 93110000 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων  
5 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
6 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων  
7 46191004 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού  
8 55100000 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  
9 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
10 79121101 Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό  
11 93291102 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών  
12 93291104 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)  
13 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
14 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
15 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
16 56301013 Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων  
17 79901000 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121