Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: REPLASTIK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: REPLASTIK
Διεύθυνση: ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 19600, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος: ΜΑΝΔΡΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2016657135 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
e-mail: pafost@otenet.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 46761308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 20165500 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΗΤΙΝΩΝ ΟΥΡΙΑΣ, ΘΕΙΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 20165600 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΜΙΝΟΡΗΤΙΝΩΝ, ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 38115900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. 20165200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 20165300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 20165400 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 20165900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ, Π.Δ.Κ.Α. 70221104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 38321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 20165100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΟΛΕΦΙΝΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 20165700 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΛΙΚΟΝΩΝ, ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ 46751000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 46761303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Π.Δ.Κ.Α. 38323300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46761303 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές π.δ.κ.α. check
2 20165300 Παραγωγή ακρυλικών πολυμερών, σε πρωτογενείς μορφές  
3 20165600 Παραγωγή άλλων αμινορητινών, φαινολικών ρητινών και πολυουρεθανών, σε πρωτογενείς μορφές  
4 20165900 Παραγωγή άλλων πλαστικών, σε πρωτογενείς μορφές, π.δ.κ.α.  
5 20165400 Παραγωγή πολυαμίδιων, σε πρωτογενείς μορφές  
6 20165200 Παραγωγή πολυμερών του οξικού βινύλιου ή άλλων εστέρων και πολυμερών του βινύλιου, σε πρωτογενείς μορφές  
7 20165100 Παραγωγή πολυμερών του προπυλένιου ή άλλων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές  
8 20165500 Παραγωγή ρητινών ουρίας, θειουρίας και μελαμίνης, σε πρωτογενείς μορφές  
9 20165700 Παραγωγή σιλικόνων, σε πρωτογενείς μορφές  
10 38321000 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών  
11 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού  
12 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α.  
13 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
14 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
15 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
16 46761308 Χονδρικό εμπόριο πολυμερών του αιθυλένιου σε πρωτογενείς μορφές  
17 46751000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121