Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Διεύθυνση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5, 18531,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
47778200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 47799000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 46481000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑ 66121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΓΥΡΑΜΟΙΒΟΥ 47788919 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΥΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 64921201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ "ΕΠ' ΕΝΕΧΥΡΩ" ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66121302 Υπηρεσίες αργυραμοιβού check
2 47799000 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα  
3 47778200 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων  
4 47788919 Λιανικό εμπόριο χρυσών και λοιπών νομισμάτων  
5 64921201 Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων "επ' ενεχύρω" αντικειμένων (υπηρεσίες ενεχυροδανειστή)  
6 46481000 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121