Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: FRULATTI ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: FRULATTI IKE
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΥ ΛΙΘΑΡΙ ΟΤ425 2, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104933306, 210981730
FAX: 2104933346
e-mail: christos@frulatti.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46331000 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών 46141307 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 46141340 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 46311102 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών 46361302 Χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά 46421148 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- γαντιών προστασίας εργατών 46691403 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραέριου, για την παραγωγή τροφίμων και ποτών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και παρόμοιων επιχειρήσεων 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 10521000 Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου 46741301 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων 46311100 Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46331000 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών
2 46141307 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.  
3 46141340 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
4 10521000 Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου  
5 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
6 46421148 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- γαντιών προστασίας εργατών  
7 46311102 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών  
8 46741301 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων  
9 46361302 Χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά  
10 46691403 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών ή συσκευών υγραέριου, για την παραγωγή τροφίμων και ποτών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων και παρόμοιων επιχειρήσεων  
11 46311100 Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA