Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΥΗΛΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥTIKH ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ι.Κ.Ε
Διακριτικός τίτλος: ΕΥΗΛΙΟΝ Ι.Κ.Ε
Διεύθυνση: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 9-11, 18532, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΠΕΙΡΑΙΑ
Τηλέφωνο: 2104531131 2104129447
FAX: 2104134732
e-mail: kourouma@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.evhelion.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
2 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
3 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA