Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕTAIΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΤΕΧΝΟΕΛΙΤ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΠΙΝΔΟΥ 10, 18233, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Δήμος: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104900064, 2105696610
FAX: 2104900072
Ιστοσελίδα: http://www.technolit-hellas.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 45310000 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
2 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
3 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
4 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
5 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  
6 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
7 46751000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA