Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: IAS REGISTER SOUTH EUROPE ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ΙΑS REGISTER
Διεύθυνση: ΦΙΛΩΝΟΣ 53, 18535,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104221966
FAX: 2104221969
e-mail: contact@ias-register.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ias-register.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
4 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
5 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
6 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA