Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: REDGOLD, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: REDGOLD ΜΟΝ. ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΚΑΑ Κ 22, 18233, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
Δήμος: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104833045
e-mail: redgoldpaterakis@gmail.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46311111 Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων 46311000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη 82921000 Υπηρεσίες συσκευασίας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46311111 Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών check
2 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων  
3 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη  
4 82921000 Υπηρεσίες συσκευασίας  
5 46311000 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119