Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΥΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: KYON
Διεύθυνση: ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ 6, 14122, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2130176300
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 69202900 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 70222002 Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ check
2 69202900 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες  
3 70222002 Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών  
4 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών  
5 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119