Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PERIMENIS ELECTRICAL SERVICES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: PERIMENIS ELECTRICAL SERVICES Ltd
Διεύθυνση: ΑΘΗΝΩΝ 8, 18540, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104110969, 2106724898
e-mail: info@perimenis.gr;perimenis@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.perimenis.fid.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών 27121000 Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση > 1.000 V 27901000 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού και μερών του 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών check
2 27901000 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού και μερών του  
3 27121000 Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για τάση > 1.000 V  
4 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
5 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
6 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  
7 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  
8 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121