Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: J AND K PALACE CONSULTING PRIVATE COMPANY
Διακριτικός τίτλος: J AND K PALACE CONSULTING
Διεύθυνση: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5, , ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6931359504
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 27909900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 33121900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43291100 Εργασίες μόνωσης 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α. 46131200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών 46131215 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλαστικών οικοδομικών υλικών 46141318 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 46151909 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού οικιακής χρήσης 46161201 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αθλητικών ρούχων 46181201 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αθλητικών ειδών 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών 47595601 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 47799902 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ηλεκτρικών ειδών 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών 58191500 Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 77391903 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 90021101 Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά 90021904 Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ) 90021909 Υπηρεσίες σκηνογράφου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)
2 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α.  
3 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών  
4 58191500 Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών  
5 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
6 46181201 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αθλητικών ειδών  
7 46161201 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αθλητικών ρούχων  
8 46141318 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού  
9 46151909 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού οικιακής χρήσης  
10 46131200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών  
11 46131215 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλαστικών οικοδομικών υλικών  
12 90021904 Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ)  
13 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
14 43291100 Εργασίες μόνωσης  
15 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
16 27909900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού  
17 47595601 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  
18 47799902 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ηλεκτρικών ειδών  
19 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
20 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών  
21 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
22 77391903 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων  
23 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
24 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
25 33121900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης  
26 90021101 Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά  
27 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
28 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
29 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
30 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
31 90021909 Υπηρεσίες σκηνογράφου  
32 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
33 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  
34 46691533 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως  
35 46720000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων  
36 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  
37 46471200 Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.120
SGA