Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Α.ΣΚΥΦΑ-Β.ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΣΠΟΥΔΗ e-spoudi
Διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 30 ΚΑΙ ΑΓΙΟ 7, 18531,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104136346 ΔΙΑΧΕΙΡ. 2104190171 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
e-mail: spoudipeiraias@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/skyfa
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία Υπηρεσίες καθηγητή Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών Λιανικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 85591911 Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) check
2 47636405 Λιανικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών  
3 47616103 Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
4 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια  
5 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
6 85591903 Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού  
7 85591904 Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία  
8 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
9 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
10 85591907 Υπηρεσίες καθηγητή  
11 85591908 Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών  
12 85591909 Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης  
13 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
14 85591910 Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119