Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: LT PROPERTY GROUP Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: LT PROPERTY GROUP
Διεύθυνση: -, 18010, ΑΙΓΙΝΑ
Δήμος: ΑΙΓΙΝΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2107229825
e-mail: nikolaoskalyvas@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://ltpropertygroup.gigabit.net.gr/
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι : .- Το χονδρικό εμπόριο δεξαμενών, βαρελιών, δοχείων, μπιτόνων, κουτιών, κάδων και παρόμοιων δοχείων ή χάλυβα, .- Το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων ειδικής χρήσης Π.Δ.Κ.Α., .- Το χονδρικό εμπόριο οικιακών ειδών, .- Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων, .- Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας, .- ¶λλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού .- Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού Καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε ό,τι αφορά την τις ανωτέρω αναφερόμενες δραστηριότητες. 3.2 Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 3.2.1 Να συνιστά κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και σε οποιαδήποτε επιχείρηση κάθε νομικού τύπου στη Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 3.2.2. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση , νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό παντός νομικού τύπου , καθώς και με κοινοπραξίες. 3.2.3. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή. 3.2.4 Να μεταβιβάζει τα δικαιώματα χρήσης του εμπορικού της σήματος ή της επωνυμίας αυτής σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσον κρίνουν οι εταίροι αυτής. 3.2.5. Να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας. Ακόμα και αν δε κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691923 Χονδρικό εμπόριο δεξαμενών, βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων (εκτός αυτών για αέρια), από σίδηρο ή χάλυβα check
2 81220000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού  
3 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων  
4 81221200 Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού  
5 81211001 Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας  
6 46490000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης  
7 46491900 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
8 46691959 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121