Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: INFINITY ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: INFINITY ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΣΑΧΤΟΥΡΗ 11, 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104180554 & 5
FAX: 2104283064
e-mail: info@infinitysa.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 2. Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών 3. Οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα, τραίνα κ.λ.π) 4. Οι υπηρεσίες αποθήκευσης 5. Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες, ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων
2 52241900 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
3 52210000 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές  
4 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
5 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA