Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: TOP WOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: TOP WOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32, 12243, ΑΙΓΑΛΕΩ
Δήμος: ΑΙΓΑΛΕΩ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105553170
e-mail: topwood2016@yahoo.com
Ιστοσελίδα: www.topwood.webnode.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η άσκηση επιχειρήσεως επεξεργασίας ξυλείας και τυποποιήσεως και παραγωγής κάθε είδους ξυλουργικών προϊόντων 1. Η εμπορία των υπό της εταιρείας παραγομένων κάθε είδους ξυλουργικών προϊόντων 2. Η εμπορία ξυλείας και γενικά προϊόντων ?παραγώγων ξυλείας παντός τύπου και είδους, καθώς επίσης η εμπορία ξυλουργικών προϊόντων κατασκευαζόμενων και από άλλους κατασκευαστές και η εμπορία συναφών ειδών, όπως ειδών κιγκαλερίας και δομικών υλικών 3. Η διενέργεια εισαγωγών, εξαγωγών και εμπορίας των άνω ειδών καθώς και η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού και παρεμφερείς κατασκευαστικές ή εμπορικές δραστηριότητες 4. Η άσκηση γενικά εμπορικών πράξεων και ειδικότερα η αγορά, επεξεργασία, μεταπώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ξυλείας, ξυλουργικών προϊόντων και γενικά κάθε είδους αγαθών και προϊόντων 5. Η κατασκευή, αγορά, πώληση ή και η εκμετάλλευση κάθε είδους ακίνητων και κινητών για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας Για την επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί Α. Να ιδρύει, λειτούργει και εκμεταλλεύεται υποκαταστήματα, γραφεία και εργοτάξια οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Β. Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και σε κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την άσκηση επιχειρήσεων συναφών ή παρεμφερών με τους σκοπούς της Γ. Να παρέχει ή λαμβάνει δάνεια για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ,να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, με το οποίο συνεργάζεται η εταιρεία ή εχει οικονομικές σχέσεις και εφόσον οι ενέργειες αυτές κρίνονται χρήσιμες για την επιδίωξη των στόχων της
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46731200 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου check
2 46731100 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119