Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: GET MARKET M.I.K.E.
Διεύθυνση: ΜΠΟΤΑΣΗ 11, 10682, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2102717057
e-mail: mihantz@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.get - market.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι: (1) Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης (2) Χονδρικό εμπόριο περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού, (3) Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και μικροσυναρμολογήσεων, (4) Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου, (5) Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, (6) Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α., (7) Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, (8) Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, (9) Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, (10) Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες, (11) Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών, (12) Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, (13) Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές, (14) Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών, (15) Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος, (16) Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia), (17) Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικήςυποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α., (18) Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 26200000 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού check
2 61200000 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
3 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
4 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
5 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
6 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες  
7 26400000 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης  
8 47913000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
9 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
10 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
11 72192901 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)  
12 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές  
13 72191500 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος  
14 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών  
15 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.  
16 46660000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου  
17 46491900 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
18 46520000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
19 46691534 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και μικροσυναρμολογήσεων  
20 46510000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
21 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121