Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Τ.K AUTOTRANS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: T.K AUTOTRANS
Διεύθυνση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 360, 18452,
Δήμος: ΝΙΚΑΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6987328640
e-mail: s.nikolakopoulou32@gmail.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη. 2. Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. 3. Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων και παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες χονδρικώς. 4. Χονδρικό Εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας οικιακής χρήσεως. 5. Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης. 6. Χονδρικό εμπόριο πλαστικών και άλλων πλαστικών και ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές Π.Δ.Κ.Α. και η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με αυτά είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο, με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα ως και κάθε δραστηριότητα που εξυπηρετεί εξ αντικειμένου τον ως άνω υπό α) σκοπό. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη check
2 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
3 46692002 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης  
4 46491904 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας οικιακής χρήσης  
5 46761303 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές π.δ.κ.α.  
6 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
7 46761300 Χονδρικό εμπόριο πλαστικών και ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121