Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΙΞΙΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: FIXIT MACHINERY
Διεύθυνση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 74, 15126, ΜΑΡΟΥΣΙ
Δήμος: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106744957
e-mail: info@e-fixit.gr
Ιστοσελίδα: www.e-fixit.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ/ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2) ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 3) ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 4) ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 5) ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 6) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 8) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 9) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 10) ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 11) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 12) ΛΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 13) ΛΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 14) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 15) ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 16) Η συμμετοχή σε εταιρείες κάθε μορφής που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς 17) Η σύναψη συμβάσεων συνεργασίας και προώθησης (συμβάσεις δικαιόχρησης «Franchise») με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού 18) Κάθε άλλη πράξη συναφής με την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1) Να συμπράττει και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχοντα την ίδια ή παρεμφερή επιχειρηματική δραστηριότητα με αυτή και να συστήνει με αυτές, εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου ή κοινοπραξίες, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού με κείνον της εταιρείας αυτής, 2) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, αποθήκες και άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46611000 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών check
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 56101900 Άλλες υπηρεσίες παροχής γευμάτων  
4 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
5 33120000 Επισκευή μηχανημάτων  
6 28300000 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων  
7 27113000 Κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και περιστροφικών μεταλλακτών  
8 47524700 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός  
9 45190000 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  
10 45110000 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
11 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119