Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: A & Α HYDRAULIC MARINE SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: A & Α HYDRAULIC M.I.K.E
Διεύθυνση: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 10, 18540, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104224431
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Το χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών & ανταλλακτικών μηχανών πλοίων. 2. Το χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων. 3. Το χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών , από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία. 4. Η παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων , αντλιών συμπιεστών ,στροφίγγων και βαλβίδων . 5. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετών και σχεδιασμού για εγκαταστάσεις παντός είδους ναυτιλιακών ειδών & ανταλλακτικών μηχανών πλοίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 6. Στρατηγική Ανάλυση και Σχεδιασμός. Σύνταξη Μελετών. 7. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. 8. Η διενέργεια κάθε πράξης που είναι απαραίτητης για την εξυπηρέτηση και υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών. 9. Δύναται επίσης η εταιρεία να συνάπτει συμβάσεις δικαιόχρησης και υποδικαιόχρησης με οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού ως κύριος δικαιοδόχος αυτών (Master Franchisee) και να αναλαμβάνει την εκμετάλλευση της δικαιόχρησης (Μaster Franchisee) ή υποδικαιόχρησης αυτών των εμπορικών συστημάτων στην Ελληνική Επικράτεια και εξωτερικό. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται: - να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, - να ιδρύει και να συμμετέχει σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε συμβατική μορφή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, - να εκπροσωπεί ή αντιπροσωπεύει, κατ΄ αποκλειστικότητα ή μη, οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση, φορέα ή οίκο, - να αναθέτει δραστηριότητες που εντάσσονται στο σκοπό της σε άλλα νομικά πρόσωπα και να αναλαμβάνει την διαχείριση άλλων επιχειρήσεων, και - να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας ή υπηρετεί την ευόδωσή τους.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία check
2 46140000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών  
3 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
4 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
5 70224000 Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης  
6 77401200 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης  
7 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119