Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΕΤΗΝ ΚΟΥΡΑΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: SERIOUS PAINTERS S.M.P.C.
Διεύθυνση: ΒΥΡΩΝΟΣ 71, 18755, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Δήμος: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6932419471
e-mail: info@absolutions.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι: οι καθαρισμοί και οι αμμοβολές πλοίων ? δεξαμενών, οι επισκευές σκαφών αναψυχής, βάψιμο, συντήρηση, και επισκευές παντός είδους σκαφών, η αγορά και η με κέρδος πώληση ακινήτων, η ανέγερση παντός είδους οικοδομών ή πολυκατοικιών επί ιδιόκτητων οικοπέδων της εταιρείας ή κατά το σύστημα της αντιπαροχής και η με κέρδος των οριζοντίων ιδιοκτησιών, καθώς και η εκμίσθωση αυτών, γενικά δε η άσκηση οικοδομικών επιχειρήσεων σε όλη την Ελληνική επικράτεια, η εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών ή παρεμφερών έργων ιδιωτικών ή δημοσίων, η πραγματοποίηση τεχνικών μελετών για κάθε φύσεως έργο, η κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή οικοδομικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών ειδών, υλών και εμπορευμάτων, η αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση, παραχώρηση, εκμετάλλευση χρήσης ακινήτων ως και η χρονομίσθωση τουριστικών ακινήτων, η κατασκευή και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης, η παροχή κάθε είδους συναφούς υπηρεσίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και το Ελληνικό δημόσιο, η εμπορία κάθε φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών, ηλεκτρικών και δομικών υλικών, η αντιπροσώπευση παραγωγικών ή εμπορικών οίκων που ασχολούνται με κάθε φύσεως υλικά, μηχανήματα, τεχνικές μεθόδους κλπ. και γενικά η εισαγωγή και εμπορία παντός είδους υλικών και πραγμάτων, η ενοικίαση ικριωμάτων, η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς για τη μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων ή ακινήτων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης εντός ή και εκτός της Ελλάδας, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδας κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κατά τα αναφερόμενο στο άρθρο 2 του παρόντος.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 81291902 Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων check
2 81221202 Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119