Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MOREFINO ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: MOREFINO Μ.Ε.Π.Ε
Διεύθυνση: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 193, 18546,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104613163
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46480000 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 46181213 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ρολογιών 46181906 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 46493200 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 47778200 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46480000 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων check
2 46181906 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών  
3 46181213 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ρολογιών  
4 47656700 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους  
5 47778200 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων  
6 46493200 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121