Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΤΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διεύθυνση: ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 103, 18648, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος: ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104128703 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΛΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
e-mail: office.petras@gmail.com
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι η μετασκευή, επισκευή και κατασκευή πλοίων. Η εκμετάλλευση πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων ιδίων ή ιδιοκτησίας τρίτων, η μίσθωση και ναύλωση αυτών. Η μεσιτεία πώλησης πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων. Η εκμετάλλευση γερανών και γερανοφόρων οχημάτων. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα check
2 38311100 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων  
3 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121