Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: LOBY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: LOBY
Διεύθυνση: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ 21-23, 18533,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104200803
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
1.Σκοπός της εταιρείας είναι: Η παροχή υπηρεσιών εστίασης και ειδικότερα η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστιατορίου, καφετέριας, καφέ-μπαρ, καφενείου, πιτσαρίας, μπαρ, σνακ - μπαρ, αναψυκτηρίου, οβελιστηρίου, η διάθεση χώρου για προώθηση προϊόντων και η εξυπηρέτηση χορηγιών. 2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί: (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς. (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. (γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. (δ) Να χορηγεί την εγγύηση της υπέρ τρίτων προσώπων με τα οποία έχει συνεργασία. (ε) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα και ακίνητα, καθώς και να αγοράζει και να πωλεί χρεόγραφα (στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρείες ή πρακτορεία ή γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους. (ζ) Να προβαίνει σε κάθε ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική των παραπάνω πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση των σκοπών της. (η) Να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 56301004 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ check
2 73121901 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών  
3 56101111 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121