Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Μονοπρόσωπη .Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ 12, 16341, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Δήμος: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6973408823
e-mail: info@lysikatostours.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι: Οι υπηρεσίες ενοικίασης Λεωφορείων και αμαξών με οδηγό (ΚΑΔ 4939100) Οι Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων χωρίς διάθεση υλικού (ΚΑΔ 4321003 ) Όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητές της η εταιρεία θα μπορεί να τις πραγματοποιεί είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό , επίσης θα δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49393100 Υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων και αμαξών με οδηγό check
2 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119