Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΛΕΝΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: LENI
Διεύθυνση: ΛΑΟΔΙΚΗΣ 38, 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ
Δήμος: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2107211920
e-mail: info@yvonnebosnjak.com
Ιστοσελίδα: http://www.yvonnebosnjak.com.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρίας είναι: ? Υπηρεσίες σχεδιαστή μόδας (μοντελίστ), ? Υπηρεσίες σχεδιασμού υφασμάτων. ? Κατασκευή ανδρικών ? γυναικείων ? παιδικών ενδυμάτων - υποδημάτων & αξεσουάρ. ? Υπηρεσίες ενδυματολόγου γενικώς και επίσης θεατρικού ή κινηματογραφικού ενδυματολόγου. ? Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων επιδείξεων μόδας. ? Αντιπροσώπευση, εισαγωγή & πώληση ειδών ένδυσης και αξεσουάρ οίκων του εξωτερικού. ? Δημιουργία και λειτουργία δημιουργικού ατελιέ ραπτικής. ? Υπηρεσίες διδασκαλίας και εκμάθησης σχεδιασμού ενδυμάτων και υποδημάτων, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων. ? Εμπορία λιανικώς και χονδρικώς ενδυμάτων, υποδημάτων & αξεσουάρ γενικώς. ? ¶σκηση εμπορίας ηλεκτρονικά, μέσω ιστοσελίδας πώλησης (e-shop) ? Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκδηλώσεων μόδας και συναφών δημοσίων εκδηλώσεων. ? Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες και τα θεάματα. ? Οργάνωση και παραγωγή δημόσιων και ιδιωτικών θεαμάτων και εκδηλώσεων, συνεδρίων, εμπορικών εκθέσεων. ? Υπηρεσίες παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού θεαμάτων και εκθέσεων. ? Υπηρεσίες γραφίστα. ? Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, διαφήμισης και προώθησης (marketing). Διαχείριση, εκμετάλλευση, αντιπροσώπευση, προϊόντων και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), συγγενικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων και προτύπων, πατεντών και πάσης φύσεως έργων της διανοίας. ? Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς σχετικούς με το αντικείμενο δραστηριότητας και τους λοιπούς σκοπούς της εταιρείας. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) Να συνάπτει συμβάσεις μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού εφ? όσον η σύμβαση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που έχουν παρόμοιο ή παρεμφερή σκοπό και γ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 74101906 Υπηρεσίες σχεδιαστή μόδας (μοντελίστ) check
2 47717116 Λιανικό εμπόριο γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων  
3 46420000 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121