Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ATLANTIC SOLUTIONS MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE
Διακριτικός τίτλος: ATLANTIC SOLUTIONS
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 189, , ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6944515814,2104227075
FAX: 2104227076
Ιστοσελίδα: https://atlanticsolutionsm.wixsite.com/atlantic-solutions
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1 Η Αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού 2. Η Προμήθεια η μεσιτεία ναυτιλιακών ειδών 3. Υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβουλών και προώθησης πωλήσεων Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221215 Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 66121200 Υπηρεσίες μεσιτείας αγαθών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA