Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΡΚΑΡΗ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΡΚΑΡΗ
Διεύθυνση: ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ 21, 12461, ΧΑΪΔ¶ΡΙ
Δήμος: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105902221 , 2109966322
FAX: 6936938111
e-mail: arapoglou.g@gmail.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοποί της εταιρείας είναι: 1) Εμπορικοί αντιπρόσωποι βιβλίων, 2) Εκδόσεις βιβλίων, 3) Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, 4) Λιανικό εμπόριο βιβλίων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, 5) Χονδρικό εμπόριο λογιστικών βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι, 6) Υπηρεσίες έκδοσης βιβλίων έντυπων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόμοιων ειδών, 7) Υπηρεσίες έκδοσης διαφημιστικού έντυπου εμπορικού υλικού, 8) Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46181204 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βιβλίων check
2 58110000 Έκδοση βιβλίων  
3 58191500 Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών  
4 58111900 Έκδοση έντυπων βιβλίων, φυλλάδιων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών  
5 47916100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
6 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης  
7 46492100 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων  
8 46492304 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121