Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: NEKTAΡΙΟΣ ΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διακριτικός τίτλος: POWER CLEAN
Διεύθυνση: ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
FAX: 2102635395
e-mail: info@power-clean.gr;giakoli@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.power-clean.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 46421108 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 38122400 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα 52101200 Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων 81221202 Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ) 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού check
2 81291000 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού  
3 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
4 52101200 Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων  
5 38122400 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων  
6 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα  
7 81221202 Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)  
8 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων  
9 46421108 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας  
10 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121