Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: VenLys reputation and safety solution services
Διεύθυνση: ΡΟΔΟΥ 31, 18120,
Δήμος: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων check
2 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
3 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
4 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων  
5 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
6 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
7 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας  
8 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
9 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121