Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ν. & Ε. ΡΗΓΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Διακριτικός τίτλος: Ν. & Ε. ΡΗΓΑΣ ΑΕ.
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΟ-πλησίον 4ης εξόδου ΑΤΤΙΚΗΣ οδου, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2105616960-1,2103421340
FAX: 2118008512
e-mail: nerigas@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.nrigassa.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
. Εμπορία, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, δίτροχων, και παντός είδους τροχοφόρου, ανταλλακτικών, μηχανών θαλάσσης, σκαφών και πλοίων.Κατασκευή και επισκευή αυτοκινήτων, μηχανημάτων, δίτροχων, παντός είδους τροχοφόρου, μηχανών θαλάσσης, σκαφών και πλοίων. 3. Ξενοδοχειακές - Τουριστικές επιχειρήσεις γενικά. 4.Υπηρεσίες συνεστιάσεων - εκδηλώσεων σε επαγγελματικούς χώρους -τροφοδοσίας (catering) 5.Υπηρεσίες καφετέριας με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο. Λ *Λ 6. Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων. 7. Διεθνείς και Εθνικές μεταφορές κοινού φόρτου ( μεταφορά εμπορευμάτων ή πραγμάτων ή γενικά αγαθών τα οποία δεν απαιτούν ειδικού φόρτου όχημα για την μεταφορά τους , τα οχήματα μπορούν να φέρουν ανυψωτικό μηχανισμό για τη φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων ) και ειδικού φόρτου ( οχήματα με ειδικό αμάξωμα μόνιμα και σταθερά συνδεδεμένο με το πλαίσιο , κατάλληλα για την υποδοχή και μεταφορά ορισμένης κατηγορίας ομοειδών αγαθών ή υλικών και ακατάλληλων για την εκτέλεση άλλου έργου, όπως είναι τα πάσης φύσεως βυτιοφόρο, αυτοκίνητα μεταφοράς αυτοκινήτων , ζώων , κρεάτων, εμπορευματοκιβωτίων , αποβλήτων,ψυγεία, γερανοφόρα και μεταφοράς αίματος /πλάσματος) για λογαριασμο τρίτων με Φ.Δ.Χ. επί κομίστρου ή επινοικίαση είτε δια ξηράς είτε δια θαλάσσης είτεσιδηροδρομικώς , μη αποκλειομένων και των αεροπορικών τοιούτων. Η εταιρεία δια της χρησιμοποιήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων ή και τρίτων, δύναται να διενεργεί διεθνείς και εσωτερικές μεταφορές δι' ίδιο λογαριασμό , καθώς και υπηρεσίες αποθηκεύσεως και διανομών ( logistics ). 8.Εμπορία , αποθήκευση , πετρελαιοειδών "Α", Αφορολογήτων, Ναυτιλιακών καυσίμων "ΒΙ", Αφορολογήτων, Αεροπορικών καυσίμων "Β2"~, Υγραερίων Τ" (χύμα και εμφιαλωμένου) , Ασφάλτου , Λιπαντικών, και βιοκαυσίμων, 9. Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας. Προς εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών είναι δυνατή κάθε εμπορική δραστηριότητα και πράξη όπως και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού, η συμμετοχή σε πλειστηριασμούς , δημοπρασίες και διαγωνισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα καθώς και η διενέργεια κάθε σχετικής με τα παραπάνω επιχείρησης ή συμμετοχής σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 45201108 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά check
2 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων  
3 45110000 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
4 45400000 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους  
5 45400000 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους  
6 45405002 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης της καρότσας μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων  
7 49411300 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς άλλων εμπορευμάτων χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα  
8 49411300 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς άλλων εμπορευμάτων χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα  
9 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
10 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων  
11 46611109 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους  
12 45401000 Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121