Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: LASEREYE P.C.
Διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 42, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106138537,2104227514
FAX: 2104227514
e-mail: info@lasereye.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εν λόγω Εταιρείας είναι: 1)H παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε ό,τι αφορά στον οφθαλμιατρικό ? οφθαλμολογικό τομέα, σύμφωνα με τους κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης και Δεοντολογίας και τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, όπως εκάστοτε ισχύει. 2) Ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση έρευνας και ερευνητικών προγραμμάτων για την προώθηση και εξέλιξη της Ιατρικής Επιστήμης στο πεδίο της Οφθαλμολογίας. 3) Η σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με το Δημόσιο ή και με ν.π.δ.δ. για την παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους ασφαλισμένους τους. 4) Η παροχή υπηρεσιών και η διενέργεια οποιονδήποτε πράξεων οι οποίες κρίνονται απαραίτητες ή και πρόσφορες για την επίτευξη των εταιρικών αναγκών. Η εταιρεία μάλιστα δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, καθώς και να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 86221921 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας
2 86101517 Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας  
3 86221931 Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA