Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Blue Shipping Μονοπρόσωπη Ι. Κ. Ε.
Διακριτικός τίτλος: Blue Shipping
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 33, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104599460
e-mail: mdiamantidis@blue-shipping.gr
Ιστοσελίδα: www.bluecherry.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου 86221900 Άλλες υπηρεσίες ειδικής ιατρικής
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης check
2 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
3 86221900 Άλλες υπηρεσίες ειδικής ιατρικής  
4 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
5 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
6 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου  
7 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
8 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121