Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: International Marine Consultants Ο.Ε
Διακριτικός τίτλος: ΙΝTERΜΑRINCO
Διεύθυνση: ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 167, 18863, ΠΕΡΑΜΑ
Δήμος: ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106105134
e-mail: info@intermarinco.com
Ιστοσελίδα: http://www.intermarinco.com
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121912 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού 30119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών 30129900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 71201900 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121912 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού check
2 71201900 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων  
3 30119900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών  
4 30129900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού  
5 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
6 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
7 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
8 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
9 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών  
10 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
11 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121