Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SPDL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: SPDL
Διεύθυνση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 360, 18452, ΝΙΚΑΙΑ
Δήμος: ΝΙΚΑΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6982738768
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 47423205 Λιανικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 46731637 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες 47524952 Λιανικό εμπόριο παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία 47995400 Άλλο λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 77331000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 46461211 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροδιαγνωστικών συσκευών και συσκευών υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης 80101101 Υπηρεσίες χρηματαποστολών 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 73201300 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: περιοδικές και τακτικές στατιστικές έρευνες 46431302 Χονδρικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών 10519000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης 80101000 Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας 73111903 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ) 46341102 Χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών 46350000 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων 46493200 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 59121201 Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου, εικόνας και δεδομένων 46382000 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων 46361307 Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων 46361302 Χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά 46471201 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46521000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων check
2 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
3 47995400 Άλλο λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών  
4 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
5 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων  
6 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων  
7 10519000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων  
8 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
9 47524952 Λιανικό εμπόριο παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία  
10 47423205 Λιανικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων  
11 59121201 Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου, εικόνας και δεδομένων  
12 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων  
13 73111903 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ)  
14 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
15 77331000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)  
16 73201300 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: περιοδικές και τακτικές στατιστικές έρευνες  
17 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
18 80101000 Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας  
19 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης  
20 80101101 Υπηρεσίες χρηματαποστολών  
21 46471201 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων  
22 46382000 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων  
23 46341102 Χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών  
24 46431302 Χονδρικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών  
25 46361302 Χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά  
26 46461211 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροδιαγνωστικών συσκευών και συσκευών υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική  
27 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
28 46493200 Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους  
29 46731637 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες  
30 46350000 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού  
31 46361307 Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121