Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: G&S TERRAPURE ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: G&S TERRAPURE ΜΕΠΕ
Διεύθυνση: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 16, 10678,
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104129870, 2103623486
FAX: 6978473466
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46751209 Χονδρικό εμπόριο αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου 84131300 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ορυχεία και τον ορυκτό πλούτο, καθώς και με τις μεταποιητικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες 08900000 Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α. 08990000 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 09900000 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής check
2 08990000 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 84131300 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ορυχεία και τον ορυκτό πλούτο, καθώς και με τις μεταποιητικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες  
4 08900000 Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α.  
5 09900000 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες  
6 46751209 Χονδρικό εμπόριο αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου  
7 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
8 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121