Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MATERIALS RECLAIM SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: MATREC Α.Ε.
Διεύθυνση: ΤΣΟΚΑ 8, 19600,
Δήμος: ΜΑΝΔΡΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103640126 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ 2106084931,2105559548
FAX: 2105557061
e-mail: flkoutsouveli@matrec.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού 38323200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού 38323000 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 46751103 Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών 46181903 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση απορριμμάτων και υπολειμμάτων 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων check
2 46181903 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
3 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
4 38323000 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
5 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού  
6 38323200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού  
7 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων  
8 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων  
9 46751103 Χονδρικό εμπόριο απολυμαντικών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119