Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: INSOL - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΤΑΤΟΙΟΥ 157, 14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Δήμος: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2296023985,2105555515
e-mail: sales@insol.com.gr
Νομική μορφή: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Ε.Π.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46691400 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για τη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού 46691401 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών μηχανημάτων 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 71121701 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων 28290000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 28292100 Κατασκευή μηχανημάτων καθαρισμού, γεμίσματος, συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων 28930000 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 28220000 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691400 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για τη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού check
2 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων  
3 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
4 28290000 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.  
5 28220000 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
6 28930000 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού  
7 28292100 Κατασκευή μηχανημάτων καθαρισμού, γεμίσματος, συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων  
8 74101200 Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού  
9 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
10 71121701 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών  
11 46691401 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών μηχανημάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121