Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: GI & GE ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: GI & GE Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΧΑΒΩΣΙ, 19018,
Δήμος: ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105571926, 2105572168, 2105572411
FAX: 2105572168
e-mail: info@g-g.com.gr;kpapag26@g-g.com.gr
Ιστοσελίδα: http://www.g-g.com.gr
Νομική μορφή: Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων check
2 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
3 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
4 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
5 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
6 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121