Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: FairPlayGroup MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: FPG Μ.Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 64 ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΟΣ, 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Δήμος: ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105544507,2130997200
e-mail: info@fairplaygroup.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων 46191004 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού 60200000 Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές 60203000 Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού 59130000 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 59111100 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών 59111200 Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο 94110000 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων 94120000 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων) 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 73111904 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων 59111300 Άλλες υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος 59141000 Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 63910000 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων 63911000 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων 73110000 Διαφημιστικά γραφεία 73120000 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών 90021108 Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90010000 Τέχνες του θεάματος 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 90021900 Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος 90040000 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 93291900 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α. 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 47913100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 66301000 Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης check
2 59111300 Άλλες υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος  
3 90021900 Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος  
4 73110000 Διαφημιστικά γραφεία  
5 93291900 Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
6 59130000 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων  
7 94120000 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων  
8 94110000 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων  
9 63910000 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων  
10 90040000 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες  
11 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων  
12 46191004 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού  
13 47913100 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
14 73120000 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης  
15 90010000 Τέχνες του θεάματος  
16 60200000 Τηλεοπτικός προγραμματισμός και τηλεοπτικές εκπομπές  
17 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
18 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
19 73111904 Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων  
20 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
21 66301000 Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων  
22 63911000 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων  
23 59111100 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών  
24 60203000 Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού  
25 59111200 Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο  
26 90021108 Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
27 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
28 90021200 Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων  
29 59141000 Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών  
30 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)  
31 73111105 Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121