Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΟΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΒΟΙΑΣ ΑΕ
Διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 50, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104123737
FAX: 2104176175
e-mail: PAPOULI9@OTENET.GR
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες 69201000 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου 69203000 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 70224000 Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες check
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
4 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
5 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
6 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών  
7 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
8 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
9 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
10 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
11 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας  
12 69201000 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου  
13 70224000 Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης  
14 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
15 69203000 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών  
16 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας  
17 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  
18 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119