Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΡΕΚΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διεύθυνση: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11, 18531,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
FAX: 2109336109
e-mail: srekaitis@medicalaid.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46461200 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών 33191000 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού 33204100 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικών ιατρικών μηχανημάτων και οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων 43222001 Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε νοσοκομεία) 47646547 Λιανικό εμπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου, για αθλητισμό 47740000 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47747507 Λιανικό εμπόριο δευτερευόντων θεραπευτικών οργάνων και συσκευών και αναπνευστικών συσκευών 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού 71201106 Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών 77291902 Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατερίτσων κλπ) ή παραϊατρικού εξοπλισμού 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46461200 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών check
2 43222001 Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε νοσοκομεία)  
3 47747507 Λιανικό εμπόριο δευτερευόντων θεραπευτικών οργάνων και συσκευών και αναπνευστικών συσκευών  
4 47740000 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα  
5 47646547 Λιανικό εμπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου, για αθλητισμό  
6 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
7 33204100 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικών ιατρικών μηχανημάτων και οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων  
8 71201106 Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών  
9 77291902 Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού (πατερίτσων κλπ) ή παραϊατρικού εξοπλισμού  
10 33191000 Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού  
11 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
12 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας  
13 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121