Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΗ ΣΕΙΦ ΕΛ ΕΣ ΕΙ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: SEA SAFE LSA
Διεύθυνση: ΦΙΛΩΝΟΣ 91, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104666687
FAX: 2104631517
e-mail: info@seasafelsa.com
Ιστοσελίδα: http://www.seasafelsa.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία 71121912 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού 33121504 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά συστήματα προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι ανύψωσης, κλαρκ κλπ) 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών 46141202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους 71121905 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 71201900 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων check
2 71201900 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων  
3 46141202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους  
4 33121901 Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων  
5 71121905 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης  
6 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων  
7 33121903 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών  
8 33121504 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά συστήματα προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι ανύψωσης, κλαρκ κλπ)  
9 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
10 71121912 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού  
11 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά  
12 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121