Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΗ ΣΕΙΦ ΕΛ ΕΣ ΕΙ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: SEA SAFE LSA
Διεύθυνση: ΦΙΛΩΝΟΣ 91, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104666687
FAX: 2104631517
e-mail: info@seasafelsa.com
Ιστοσελίδα: http://www.seasafelsa.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων 71121912 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων check
2 71121912 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού  
3 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121