Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: Γ.Δ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΕΠΕ
Διεύθυνση: ΚΑ2-04 Α Νο. 22 Κ.Α.Α., 18233,
Δήμος: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104812737
FAX: 2104811164
e-mail: g.chagipantazis@gmail.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46321000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 46111100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζώντων ζώων 10119901 Υπηρεσίες σφαγής ζώων, για λογαριασμό τρίτων 10110000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων 46241000 Χονδρικό εμπόριο προβιών, δερμάτων και κατεργασμένου δέρματος 46231000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 10114400 Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών προβάτων ή αρνιών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46321000 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
2 46111100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζώντων ζώων  
3 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων  
4 10114400 Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών προβάτων ή αρνιών  
5 10110000 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος  
6 10119901 Υπηρεσίες σφαγής ζώων, για λογαριασμό τρίτων  
7 46231000 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων  
8 46241000 Χονδρικό εμπόριο προβιών, δερμάτων και κατεργασμένου δέρματος  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA